Våra tjänster

Renovering av tegelfasad i och runt om Göteborg kommun

Vi är en totalentreprenör av utvändiga fasadarbeten så som mur och puts, balkong- och takarbeten, fönsterbyten samt måleriarbeten. Vi renoverar alla typer av fastigheter. Renovering av tegelfasad är högsta grad i vårt tjänsteutbud. Vi utför till största del av våra arbeten i och kring Göteborgsregionen.

fasad murning

Byggnation i tegel, mur, puts, trä och betong

  • Totalentreprenader.
  • Nybyggnad i trä och sten.
  • Om och tillbyggnad i trä och sten.
  • Fasadrenoveringar. Tegel, puts, trä och betong.
  • Fasad nyproduktion. Tegel, skärmtegel puts och trä.
  • Takrenoveringar i alla material.
  • Fönsterbyten.
  • Våtutrymmen och köks renoveringar.
tjanster_02

Välkommen att kontakta oss för mer information och kostnadsfri offert!